Uslovi kupovine

U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača ( “Sl. Glasnik RS”, br 62/2014 I 6/2016), a u cilju obaveštavanja kupaca o njihovim pravima, direktor preduzeće ICOFIN d.o.o. objavljuje OBAVEŠTENJE O POSTUPANJU PO REKLAMACIJAMA

Član 1.

Ovo Obaveštenje odnosi se na način I uslove izjavljivanja, kao I postupak rešavanja po izjavljenoj reklamaciji kupaca na robu kupljenu preko sajta (web shopa) Kbeauty Srbija.

1. PRAVO KUPCA NA IZJAVLJIVANJE REKLAMACIJE

1.1. Kupac ima pravo da izjavi reklamaciju u slučaju da se, nakon prijema poručene robe, ustanovi da proizvod ima neki tehnološki nedostatak (ne radi pumpica na kremi ili slično), ili skrivenu manu (izmenjen sastav proizvoda), a što kupcu onemogućava redovnu upotrebu proizvoda.

2. USLOVI I NAČIN IZJAVLJIVANJA REKLAMACIJE

2.1. Zahtev za reklamaciju podnosi se na posebnom obrascu (obrazac zahteva mođe se preuzeti OVDE), u roku od 8 dana od dana prijema poručene robe.

2.2. Popunjen I potpisan Zahtev za reklamaciju ,kopija računa, roba koja je predmet reklamacije , sva primljenu dokumentacija I drugi dokazi o kupovini dostavljaju se posredstvom pošte ili druge kurirske službe, ili lično na adresu preduzeća ICOFIN; u ul Dimitrija Tucovića 148, Beograd,Zvezdara.

2.3. Ukoliko se reklamirana roba vraća prodavcu putem pošte ili druge kurirske službe, kupac je u obavezi da pre slanja proizvod adekvatno upakuje i čitko adresira paket. Prodavac ne preuzima odgovornost za gubitak, lom ili oštećenja pošiljke u transportu, a koja su posledica neadekvatnog pakovanja ili adresiranja pošiljke.

Zaktev za reklamaciju se podnosi na posebnom

3. POSTUPAK I ROK ZA ODLUČIVANJE PO IZJAVLENOJ REKLAMACIJI

3.1. Prodavac je dužan da izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije i broj pod kojim je reklamacija zavedena, kao i da o izjavljenim reklamacijama na isporučeni proizvod odluči na način I u roku definisanim ovim Pravilnikom I Zakonom o zaštiti potrošača.

3.2. Prodavac je dužan da vodi evidenciju izjavljenih reklamacija u elektronskoj formi.

3.3. Po prijemu Zahteva za reklamaciju, Prodavac će ispitati navode i na adekvatan način pristupiti testiranju proizvoda, te odlučiti o njenoj osnovanosti i bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovoriti Kupcu na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana, od dana podnošenja reklamacije.

4. ODLUKE PRODAVCA PO IZJAVLJENIM REKLAMACIJAMA

4.1. U slučaju da se prilikom ispitivanja osnovanosti reklamacije utvrdi da na proizvodu nema nedostataka, ili se utvrdi da postoje: – neznatni nedostaci na proizvodima, koji ne utiču na ispravnu upotrebu proizvoda;ili neznatana oštećenja na amabalaži. nastala u transportu tokom isporuke proizvoda – odstupanje boje proizvoda od boje na sajtu ili da je nedostatak na proizvodu nastao nakon preuzimanja proizvoda , kao posledica postupka kupca ili trećeg lica kome je proizvod poslat -izjavljena reklamacija SE ODBIJA, a reklamirani proizvod se vraća uz Odluku o reklamaciji.

4.2. U slučaju da je reklamacija opravdana, Prodavac donosi Odluku kojom se reklamacija usvaja I rešava na jedan od načina: – Ako je moguće, otklanja se nedostatak na proizvodu – Ako nije moguće otkloniti nedostatak na proizvodu, Prodavac će zameniti proizvod za isti proizvod bez nedostatka, ili drugi proizvod po zboru Kupca iste vrednosti – Ukoliko Prodavac nema više isti proizvod na lageru, Kupcu će biti ponuđeno da sačeka sledeću isporuku ili da zatraži povraćaj novca

Ovo Obaveštenje istaknuto je na website Kbeauty.com dana 10.01.2018. čime se Prodavac oslobađa obaveštavanja kupaca na drugi način.

U Beogradu, 10.01.2018.g Icofin doo

Zahtev za reklamaciju možete preuzeti ovde.

Izjavu o jednostranom raskidu ugovora možete preuzeti ovde.

Cena dostave je 312 dinara. * Za porudžbine preko 4000 dostava je besplatna.

*cena može biti promenjena po redovnom cenovniku kurirske službe City Express.

Poštovani korisnici, Kada posetite sajt KBEAUTY.rs prilikom vaše kupovine, a pre naplate porudžbine potrebno je da se složite sa uslovima kupovine, stoga važi pretpostavka da ste se sa njima upoznali i da ste ih prihvatili. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate.

Zaštita podataka o ličnosti.

Da bismo bili u mogućnosti da uspešno obradimo vašu narudžbinu, potrebno je da nam pružite određene podatke kao što su vaše ime i prezime, adresa, e-mail, kontakt telefon. Ovo je neophodno da bismo vam na efikasan način isporučili željenu robu i obavestili o trenutnom statusu vaše narudžbine.

Prilikom svake posete web prodavnici možete se prijaviti unosom svoje e-mail adrese, čime nam dajete dopuštenje da je dodamo u bazu i koristimo za slanje e-mail ponuda. Ukoliko se Vaša e-mail adresa greškom našla u našoj bazi i primate naše poruke za koje se niste prijavili, molimo Vas da odmah zatražite odjavu sa istih, te nam prijavite zloupotrebu na našu adresu info@kbeauty.rs ili direktno na tel.011 2405600.

Pored navedenih podataka, prikupljamo, analiziramo i obrađujemo podatke o proizvodima koje naši posetioci pretražuju i kupuju. Svi podaci o korisnicima se strogo čuvaju, dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših korisnika.

IZJAVA O POVERLJIVOSTI

ICOFIN d.o.o. poštuje i štiti pravo na privatnost posetilaca sajta www.kbeauty.rs. U tom smislu, prikupljanje i obrada ličnih podataka svakog posetioca sajta se radi u skladu sa odgovarajućim zakonima. Stoga se trudimo da podatke koje posetilac sajta unese u svoj nalog budu korišćeni isključivo u svrhu zbog koje se prikupljaju.

Ukoliko ne želite da se vaši podaci prikupljaju, nemojte ih stavljati na raspolaganje.

Ukoliko želite da se vaši podaci obrišu iz naše baze podataka, molimo da nas obavestite putem e maila na adresu info@kbeauty.rs.

Podaci koje obrađujemo su oni koje nam dostavite. Vaše eventualno odbijanje da nam dostavite tražene podatke može dovesti do toga da vam ne možemo pružiti usluge zadovoljavajućeg kvaliteta. Informacije iz vašeg naloga su namenje isključivo upotrebi od strane ICOFIN doo, koje ih može podeliti sa: internet provajderom, provajderom online plaćanja, bankama, organima vlasti, i to u slučaju da su im podaci potrebni za sprovođenje administrativnih ili pravnih radnji.

ICOFIN d.o.o, međutim, ne preuzima odgovornost ukoliko svojom voljom prosledite lične informacije putem diskusija (chat-a), email kontakta, foruma, komentara ili tako što ćete staviti oznaku „sviđa mi se“, a treća strana to može iskoristiti da vam pošalje/prosledi neželjenu poštu.